Vrymoedigheid

Met Vrymoedigheid of Vrijmoedigheid…

Afrikaans grootgemaak, besig om my kinders Afrikaans groot te maak en tog voel ek meer gemaklik om in Engels te dink en skryf. Vandag sal ‘n uitsondering wees… GENEROSITY – My woord vir 2017 Ek het onlang baie gedink aan my woord vir die jaar, 2017.  My woord is of was generosity or vrygewigheid.  Op ‘n…

Share and bookmarkShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInBuffer this pageShare on Google+Digg thisShare on StumbleUponFlattr the authorShare on RedditShare on TumblrPrint this pageEmail this to someone